Anna Dymna jest nie tylko znaną polską aktorką, lecz także działaczką społeczną. Założyła m.in. Fundację Mimo Wszystko, która pomaga dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną w ramach działania ośrodka Dolina Słońca w Radwanowicach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubiatowie. Popieracie jej działania?

Anna Dymna jest prezesem Fundacji Mimo Wszystko, która zajmuje się osobami dorosłymi, które borykają się z niepełnosprawnością intelektualną. Jak wskazuje portal Ekai to grupa najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym.

Anna Dymna i działalność społeczna

Anna Dymna od lat jest zaangażowana w różnego rodzaju działalności społeczne. Była udział m.in. w działalność Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, uczestniczyła w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenia Wielkie Serce, Fundacji Mam Marzenie.

Już w 1999 roku rozpoczęła współpracę z Fundacją im. Brata Alberta, pomagając im przy inscenizacji Teatru Radwanek, w którym występują osoby niepełnosprawne intelektualnie. Pisała tam scenariusze oraz reżyserowała pokazy.

Anna Dymna i jej Fundacja Mimo Wszystko

W 2003 roku założyła Fundację Mimo Wszystko. Na początku celem organizacji było utrzymywanie Warsztatów Terapii Artystycznej i opieka nad ich podopiecznymi, którymi są dorośli niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy schroniska w podkrakowskich Radwanowicach.

Jednak z biegiem czasu Fundacja rozrastała się i z małej, lokalnej fundacji, przerodziła się w dużą instytucję charytatywną, pomagającą osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce.

Na początku listopada fundacja zwracała się o pomoc finansową. Czas pandemii jest szczególnie trudny dla podopiecznych aktorki, ponieważ niektórym trudno jest wytłumaczyć, dlaczego muszą nosić maseczki, albo dlaczego nie ma organizowanych wycieczek.

Fundacja zwracała się o pomoc w zakupie środków ochrony osobistej, jak i testów dla pracowników placówki.

— Wielu naszych podopiecznych nie umie opowiedzieć o swoich emocjach. Dlatego w okresie pandemii rola terapeutów oraz psychologów w naszych ośrodkach stała się szczególnie istotna — zaznaczono na stronie zaznaczono na stronie mimowszystko.org.

Niewiele osób chce poświęcać niemal cały swój wolny czas dla innych. Niekiedy jej podopieczni z pewnością wymagają wiele cierpliwości. Doceniacie jej działalność społeczną?

Źródła: mimowszystko.org, ekai.pl

Redaktorka w Lelum.pl, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Do tej pory dziennikarsko spełniała się w redakcjach studenckich i szkolnych. Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: ​redakcja@lelum.pl