Wczoraj, 4 grudnia minister edukacji i nauki podpisał nowelizację rozporządzenia, która zakłada zmianę standardu kształcenia nauczycieli. Nowe przepisy dotyczą praktyk zawodowych i zostały wprowadzone ze względu na pandemię koronawirusa, aby umożliwić przyszłym belfrom wykonanie wymaganych praktyk. Według nowelizacji przyszłe nauczycielki i nauczyciele będą mogli prowadzić lekcje „z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany dla przyszłych nauczycieli przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Czego dotyczą nowe przepisy praktyk zawodowych w czasie pandemii
  • Dlaczego musiały zostać wprowadzone zmiany w praktykach zawodowych dla przyszłych belfrów

Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli praktyki zawodowe na studiach, które przygotowują osoby do nauczania dzieci i młodzieży, odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświaty. Niedawno wprowadzono nowe przepisy.

Nowe przepisy dotyczące praktyk nauczycielskich

Przypomnijmy, że wcześniej praktyki te nie mogły odbywać się na odległość, „ponieważ do kształcenia standaryzowanego nie mają zastosowania ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Obecnie ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa i czasowe zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania placówek oświaty odbycie praktyk nauczycielskich jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Dlatego rząd zdecydował, że przepisy dotyczące tej kwestii muszą zostać uelastycznione.

Dzięki temu studenci będą mogli ukończyć swoje kształcenie w przewidzianym dla nich terminie. Przypomnijmy, że odbycie praktyk zawodowych jest jednym z warunków ukończenia szkoły wyższej.

We wspomnianej już nowelizacji rozporządzenia dodano przepis epizodyczny, który umożliwia realizację praktyk w roku akademickim 2020/21. Z pewnością wiele studentek i studentów martwiło się o to, w jaki sposób się one odbędą, skoro wszyscy uczniowie przebywają obecnie na nauczaniu zdalnym.

Teksty wybrane dla Ciebie:

Nowe przepisy. Zmiany w realizacji praktyk zawodowych

Jeśli chodzi o podmiot, który prowadzi kształcenie — w takim wypadku praktyki mogą odbywać się w „formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość„.

Student lub uczestnik studiów podyplomowych będzie mógł również wziął udział w praktykach zawodowych poprzez prowadzenie „przez szkołę, lub placówkę systemu oświaty lekcji, lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. W takim przypadku praktyki będą przygotowywane przez podmiot prowadzący kształcenie.

Resort poinformował również, że nowelizacja wchodzi w życie wraz z dniem 5 grudnia 2020 roku. Podstawą prawną do podobnych zmian jest rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Obowiązuje również rozporządzenie ministra z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W ostatnich dniach i tygodniach rząd zdecydował się na wiele innych istotnych zmian. Ostatnio informowaliśmy o znacznie surowszych karach za nienoszenie maseczki. Wprowadzono również zmiany w funkcjonowaniu żłobków oraz przedszkoli.

Zobacz także w naszych serwisach:

Źródło: gov.pl

 

Redaktorka w Lelum.pl, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Do tej pory dziennikarsko spełniała się w redakcjach studenckich i szkolnych. Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: ​redakcja@lelum.pl