Koniec semestru szkolnego zazwyczaj następował tuż przed feriami zimowymi. Przypomnijmy, że do tej pory przerwa zimowa odbywała się od połowy stycznia do końca lutego w czterech terminach. Stąd wątpliwości, kiedy skończy się semestr w tym roku, kiedy ferie w całej Polsce kończą się 17 stycznia. MEN wyjaśnia, że data zależy od decyzji szkoły.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy będzie miał miejsce koniec semestru zimowego
  • Kto decyduje kiedy kończy się semestr zimowy
  • Kiedy uczniowie wrócą do szkół

Koniec semestru i wystawianie ocen nigdy nie było normowane konkretną datą. Szkoły w różnych terminach miały ferie i to na pewno do tej pory determinowało termin zakończenia semestru. W tym roku bez zmian decyzja o wystawianiu ocen będzie należała do szkoły.

Kiedy koniec semestru zimowego?

Decyzją rządu nauka zdalna w szkołach potrwa, z pewnymi wyjątkami potrwa do 3 stycznia. Od 23 stycznia zaczyna się przerwa świąteczna, dzieci wrócą do nauki na dwa dni, by od 4 do 17 stycznia odbyć ferie świąteczne, w tym samym terminie dla całego kraju.

Rodzice i uczniowie martwią się więc o termin wystawiania ocen śródrocznych. W tej sprawie wypowiedziała się rzeczniczka MEN Anna Ostrowska, rozwiewając wszelkie wątpliwości:

– W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia tzw. semestru czy półrocza – wyjaśnia i dodaje:

 Warto podkreślić, że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły – dodaje Ostrowska, czytamy na wiadomosci.radiozet.pl.

Teksty wybrane dla Ciebie

Kto określa statut szkoły?

Status szkoły określa rada pedagogiczna. Anna Ostrowska zaznaczyła, że zmiany można oprzeć o ustawę o Prawie oświatowym, zgodnie z którym:

– Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły, lub placówki – zaznacza rzeczniczka. 

Możemy zatem spodziewać się, że śródroczne oceny będą wystawiane na przełomie stycznia i lutego. Uczniowie, nauczyciele i rodzice liczą, że będzie to już możliwe w placówkach szkolnych. Minister Edukacji także wyraził nadzieję, że dzieci wrócą do szkół 18 stycznia.

Wiadomo już także, na jakiej zasadzie rząd planuje powrót dzieci do nauczania stacjonarnego. Według założeń rządu nauczanie będzie zależne od strefy, w jakiej będzie znajdować się szkoła. 

Zobacz także w naszych serwisach:

Źródło: wiadomosci.radiozet.pl

 

Poprzedni artykułBoże Narodzenie 2020: ogromne zmiany podczas pasterki. Przykra wiadomość dla wielu polskich rodzin
Następny artykułDowiedział się o romansie żony. Z zemstą poczekał do jej urodzin, upokorzył ją w najgorszy możliwy sposób
Redaktorka w Lelum.pl. Studentka kulturoznawstwa na UKSW w Warszawie. Wielbicielka jogi. Codziennie zaczyna poranek od powitania słońca i medytacji. W każdej wolnej chwili czyta książki. Chcesz się ze mną skontaktować? Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: ​redakcja@lelum.pl