Wyszukaj w serwisie
Samo życie Silver Lifestyle Plotki i gwiazdy Quizy
Lelum.pl > Samo Życie > Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje
Anna Borkowska
Anna Borkowska 09.02.2024 17:46

Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje

Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje
Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje, Fot. Pexels

W świecie duchowym każdy krok ma swoje znaczenie, zwłaszcza dla najmłodszych członków wspólnoty katolickiej, dla których pierwsza komunia święta jest wydarzeniem o wielkim znaczeniu. To moment, w którym stają się pełnoprawnymi uczestnikami liturgii Kościoła. Jednakże, zgodnie z zapisami prawa kanonicznego, ksiądz może odmówić dziecku przyjęcia pierwszej komunii, jeśli nie spełnia ono określonych warunków. Jakie są zasady?

Kiedy ksiądz może nie dopuścić dziecka do komunii?

Chodzi o trzy konkretne sytuacje. Pierwszym wymogiem przyjęcia do komunii jest oczywiście wcześniejsze przyjęcie chrztu świętego. Jest to akt, który symbolizuje oczyszczenie z grzechu pierworodnego i przynależność do wspólnoty wierzących.

Następnie istotne jest, aby dziecko uczestniczyło w spotkaniach przygotowawczych, aby w pełni zrozumiało znaczenie i symbolikę tego sakramentu. Regularna obecność na lekcjach religii oraz poszanowanie dla sakramentów i Kościoła, są również niezbędne. Kiedy katecheta zauważa braki w przygotowaniu dziecka, powinien zgłosić to proboszczowi parafii, który podejmuje ostateczną decyzję - dopuścić czy nie dopuszczać dziecka do komunii świętej.

Kościół katolicki zawsze zwraca szczególną uwagę na to, aby dzieci, które nie są wystarczająco przygotowane lub nie rozumieją w pełni znaczenia sakramentu, nie przystępowały do niego. Termin "dojścia do używania rozumu" ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ oznacza on moment, w którym dziecko jest zdolne świadomie podejmować zobowiązania sakramentalne. Jest to ważny etap, gdy dziecko posiada wystarczające zrozumienie i dojrzałość, aby celebrować sakramenty z prawdziwą świadomością i zaangażowaniem.

Ile kosztuje Pierwsza Komunia Święta? Lista wydatków Pierwsza komunia święta: kiedy dziecko może zostać niedopuszczone do sakramentu?

Jaka jest rola rodziców chrzestnych?

Rodzice, rodzice chrzestni oraz opiekunowie pełnią kluczową rolę w przygotowaniu dziecka do pierwszej komunii świętej. Mają oni obowiązek nie tylko zapewnić mu wsparcie emocjonalne, ale także odpowiednie wykształcenie religijne. To przez ich zaangażowanie i przykład dziecko może rozwijać swoją wiarę i zrozumienie zasad Kościoła.

rewolucja w Kościele komunia dla rozwodników.jpg
Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje

Wspierając dziecko na drodze do pierwszej komunii, rodzice powinni stwarzać atmosferę domu, która sprzyja duchowemu wzrastaniu. Dodatkowo, rodzice powinni dbać o to, aby dziecko regularnie uczęszczało na lekcje religii oraz aby miało dostęp do materiałów edukacyjnych, które pozwolą mu lepiej zrozumieć treści wiary katolickiej. W ten sposób dziecko będzie miało solidne fundamenty, aby świadomie i odpowiedzialnie podejść do sakramentu. Poprzez modlitwę, rozmowy na temat wiary oraz uczestnictwo we mszach niedzielnych, kształtują w dziecku poczucie wspólnoty Kościoła i jego wartości. 

Odpowiednie wsparcie i edukacja religijna ze strony rodziców i opiekunów są kluczowe dla pełnego doświadczenia pierwszej komunii świętej przez dziecko. To właśnie w domu, pod przewodnictwem rodziców, dziecko może najlepiej rozwijać swoją wiarę i przygotowywać się do tego ważnego sakramentu.

Odmowa rzadka, ale możliwa

Odmowa udzielenia pierwszej komunii świętej przez księdza jest wydarzeniem rzadkim, lecz zdarza się. Przepisy prawa kanonicznego wskazują kilka sytuacji, w których może do tego dojść. Poza koniecznością przyjęcia chrztu i regularnym uczestnictwem w spotkaniach przygotowawczych, istotne jest również posiadanie wiedzy oraz chęci uczestnictwa w sakramentach.

dziecko, I komunia święta, ksiądz
Czy ksiądz może nie udzielić dziecku pierwszej komunii? Wskazał 3 sytuacje

W skrócie, aby dziecko mogło przystąpić do pierwszej komunii świętej, musi być ochrzczone, aktywnie uczestniczyć w odpowiednich przygotowaniach oraz wykazywać wystarczające zrozumienie istoty sakramentu. Ostateczna decyzja o udzieleniu komunii należy do proboszcza parafii, który może odmówić, jeśli uważa, że te warunki nie są spełnione przez dziecko.

Kiedy odbędą się komunie w 2024 roku?

W roku 2024, pierwsze komunie święte zostaną przeprowadzone w typowym dla nich okresie, który przypada między kwietniem a czerwcem. W poprzednich latach, w związku z pandemią COVID-19, wiele z tych uroczystości musiało zostać przełożonych na późniejsze miesiące, a nawet na wrzesień czy październik, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników.

Teraz, kiedy sytuacja zdrowotna staje się bardziej stabilna, organizatorzy planują powrót do standardowego harmonogramu. Choć pandemia wciąż może stwarzać pewne wyzwania, to jednak większość komunii świętych w 2024 roku przewidziano na miesiące wiosenne, zwłaszcza na maj.

To oczekiwanie na typowe terminy komunii świętej budzi nadzieję i radość zarówno w rodzinach, jak i w parafiach. Jest to czas, kiedy dzieci i ich bliscy mogą radośnie uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu duchowym, pełni wdzięczności i radości z możliwości wspólnej celebracji.

Źródło: Interia.pl